Arkitekt- / salgsmodell

Arkitektmodeller og salgsmodeller er effektivt å bruke for både arkitekter, husbyggefirmaer og museer, og eventuelt andre som har behov for å vise en bygning utvendig eller innvendig. 

Hensiktsmessig skala å bruke vil være 1:50 eller 1:100