Bygård på Majorstuen

Modellen ble laget på oppdrag for Oslo Bymuseum da de skulle lage ny utstilling om forskjellige byggestiler. Modellen er i målestokk 1:50 og er laget i primært papp og papir. Modellen viser en av skiveblokkene på Marienlyst fra 1930 da funksjonalismen sto for fult. De valgte ut blokken i Kirkeveien 98, da denne har en særegen bue i formen og en spennende fargekombinasjon. Modellen skulle også inneholde detaljer som, en grønnsakshandler og kafe på bakkeplan, busker, trær, mennesker og markiser.

"Det var en glede for oss på museet å samarbeide med Østby Modeller, blant annet fordi vi hadde samme høye krav til faglig kvalitet og kulturhistorisk gjenkjennelse. Anne Kristin Østby fremstod i tillegg som en lyttende, positiv og løsningsorientert person med svært gode samarbeidsevner. Vi vil gjerne bruke henne igjen til liknende oppdrag, og kan trygt anbefale henne til andre."

- Lars Emil Hansen, avdelingsleder by- og teaterhistorie ved Oslo Museum