Bygård på Grüneløkka

Modellen ble laget på oppdrag for Oslo Bymuseum i forbindelse med deres utstilling om Drabantbyen. Modellen er i målestokk 1:50 og er laget i papp og papir. Modellen viser en leiegård på Grünerløkka fra cirka 1950 og består av en pent holdt forgård og en bakgård som er dårligere vedlikeholdt. Modellen skulle også inneholde detaljer som murverk som vises der hvor forskallingen har løsnet, tørkesnorer, små butikker på bakkeplan, utedo og søppeldunker, hvilket øker modellens troverdighet. 

"Det var en glede for oss på museet å samarbeide med Østby Modeller, blant annet fordi vi hadde samme høye krav til faglig kvalitet og kulturhistorisk gjenkjennelse. Anne Kristin Østby fremstod i tillegg som en lyttende, positiv og løsningsorientert person med svært gode samarbeidsevner. Vi vil gjerne bruke henne igjen til liknende oppdrag, og kan trygt anbefale henne til andre."

- Lars Emil Hansen, avdelingsleder by- og teaterhistorie ved Oslo Museum