Modell i målestokk 1:50

Modeller i målestokk 1:50 egner seg godt som arkitektmodeller eller salgsmodeller av en enkelt bygning. Kan også egne seg i salgsmodeller der det er ønske om å kunne titte inn i et hus. Detaljnivået vil være noe større enn med en modell i 1:100