Modell i målestokk 1:200

Modeller i målestokk 1:200 egner seg godt som situasjonsmodeller for å få god oversikt over et større område. Dette brukes ofte for å se hvordan nye bygg passer inn i allerede eksisterende bebyggelse, eller hvis større områder skal bygges ut.