Bygård på Kampen

Modellen er i målestokk 1:200 og er laget i papp. Situasjonsmodell av et kvartal på Kampen der en badstue skulle plasseres. Denne er det også laget modell av