Bygård på Kampen

Dette er en enkel mockup i målestokk 1:200 i hvit papp. Modellen er av et kvartal på Kampen der det skulle tas en vurdering av hvor en felles badstue skulle plasseres. Badstuen er det laget en mer detaljert modell av her.