Modell i målestokk 1:20

Modeller i 1:20 egner seg godt det en ønsker å vise frem bygningsdetaljer eller større møbler.