Trapp i kontorbygg

En trapp med presisjon.

Modellen er i målestokk 1:20 og er laget i balsatre og metallstenger. Modellen har også konstruksjonsdetaljer som skiver i møtet mellom trinn og metallsøyler.