Modell i målestokk 1:100

Modeller i målestokk 1:100 egner seg godt som arkitektmodeller eller salgsmodeller av en enkelt bygning.