Mockup eller mock-up

En mockup er ofte en mye enklere modell, og brukes gjerne underveis i designprosessen for å lettere kunne se om designet vil gjøre seg like godt i virkeligheten som den gjør på tegnebordet. Det er lettere å gjøre endringene i designprosessen, enn når produktet er blitt en virkelighet.

Hensiktsmessig skala å bruke vil være  1:1, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 og 1:1000