Situasjonsmodell

Situasjonsmodeller egner seg godt til å få en oversikt over landskap eller boligområder.

Hensiktsmessig skala å bruke vil være 1:200, 1:500, 1:1000