Modell av møbler

Møbler vil være fint å vise i modell for salg, og vil spare både plass og kostnad ved å slippe å lage den i full størrelse. Detaljnivået vil fortsatt være rikt med riktig skala.

Hensiktsmessig skala å bruke vil være 1:5, 1:7,5, 1:10 eller 1:20