Modell i målestokk 1:10

Modeller i 1:10 og 1:7,5 vil egne seg godt for å vise møbler i miniatyr.