Modell i målestokk 1:1

Modeler i 1:1 er helfigur og egner seg godt til prototyp av møbler, produkter eller konstruksjonsdetaljer.